Historie

sdh-logo„Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně.“ To jsou slova hasičů při zakládání sboru dobrovolných hasičů v Jehnědně (dříve v Jehnědle). Sbor dobrovolných hasičů v Jehnědně byl založen díky Augustínovi Soukupovi (řídícímu učiteli), který svou přednáškou přesvědčil většinu obyvatel obce k založení sboru. Sbor byl založen dne 24. června 1901 a při založení čítal 20 členů. Obec dala veškerému činnému mužstvu výstroj a zakoupila mu od firmy Smekal za 2341 korun čtyřkolovou stříkačku k tažení koňmi. Po dobu 1. světové války byla činnost sboru utlumena. 29. září 1940 byla zakoupena motorová stříkačka a sada hadic za celkovou cenu 34800 korun. Stříkačka byla vysvěcena dne 6. června 1948.

V devadesátých letech se SDH Jehnědno účastnilo okrskových soutěží v okrsku Kluky. 17. července 1990 se hasiči účastnili velkého požáru v Jehnědně v lese na „Staré zahradě“. V roce 1994 vznikl u Špačků v Jehnědně požár při vypalování trávy, kde také zasahovali hasiči SDH Jehnědno. V září 1997 byla předána hasičům v obci Jehnědno společenská budova pro hasiče s místností pro výstroj a klubovnou. V roce 2002 se družstvo mužů zúčastnilo okresní soutěže v Kučeři. V srpnu 2002 postihla obec Jehnědno povodeň, kde místní sbor zasahoval především u Hošků, kde se rozvodnil potok. V roce 2003 po smrti dlouholetého starosty Jana Kukrála došlo ke změnám v celém výboru. V tomtéž roce se všichni členové zúčastnili pátrání po paní Karlíčkové z Karvašin, které bylo bohužel neúspěšné. V roce 2007 díky rychlosti zásahu dobrovolných hasičů z Jehnědna se nerozšířil oheň na celém obytném stavení u Zinků. Na valné hromadě v únoru 2008 ze své vlastní vůle odstupuje většina rozhodujících členů výboru a novými členy výboru se stali stávající představitelé sboru, díky nimž sbor v následujících letech začal pořádat více kulturních a sportovních akcí pro občany obce. V roce 2009 byla v průběhu dechovkového festivalu provedena ve spolupráci se společností ADRA veřejná sbírka na pomoc postiženým povodněmi, kde se vybrala částka ve výši 7000 Kč, v tomto roce také vzniklo ve sboru ženské družstvo, které začalo aktivně jezdit spolu s mužským družstvem po soutěžích. V srpnu 2010, po povodních v severních Čechách, byla uspořádána sbírka mezi členy sboru na pomoc postiženému městu Chrastava. Bylo vybráno 5000 Kč a peníze byly použity na nákup úklidových a desinfekčních prostředků, které jim byly členy sboru osobně předány. V roce 2011 bylo založeno družstvo veteránů – první v okrsku Kluky, které se během roku zúčastnilo 3 soutěží. V roce 2012 se soutěžní družstva žen a mužů dočkala svých největších úspěchů v požárním sportu – ženy vybojovaly celkové 3. místo v soutěži „O putovní pohár hasičů okresu Písek 2012“ a muži A získali „okresní rekord“ s časem 25,10 na soutěži v Milevsku. V roce 2012 bylo založeno družstvo dětí, které svůj první závod prožilo na soutěži „Memoriál Jana Kukrála“. V roce 2013 hasiči a hasičky slavili svůj největší úspěch v požárním sportu – ženy vyhrály 1. místo v soutěži “O putovní pohár hasičů okresu Písek” a muži se v této soutěži umístili na 3. místě. V tomto roce také ženy i muži I vyhráli 1. místa ve Vltavském poháru a muži II se umístili na celkovém 3. místě v této soutěži.